Over het eventplatform

Het Eventplatform is het overkoepelend overlegplatform van branche- en vakorganisaties in de evenementenbranche. De aangesloten organisaties en hun leden zijn actief in de zakelijke en/of publieksevenementenbranche. Dit kunnen verenigingen, stichtingen, belangenorganisaties en overige overlegplatformen zijn.

Het Eventplatform, gestart in 1999, heeft als belangrijkste doel het belang, de betekenis en de zichtbaarheid van de evenementenbranche bij lokale, regionale en landelijke overheden en autoriteiten te duiden en/of te vertegenwoordigen. Momenteel zetten wij ons met name in voor de evenementenbranche in de breedste zin van het woord. Dus niet alleen voor onze leden, maar ook voor de hele keten aan bedrijven die aan onze leden levert. Doel hiervan is om evenementen weer, binnen de mogelijkheden en protocollen, mogelijk te maken en daarmee de branche zo spoedig mogelijk op gang te brengen.
 
Daarnaast maken wij ons hard voor extra steun van de overheid. Die steun is heel hard nodig, gezien de gevolgen die de crisis op het eventvak heeft. De evenementenbranche is essentieel voor de economie en dient als smeermiddel om de samenleving en het bedrijfsleven te verbinden. Het is dan ook van groot belang dat de bloeiende branche die het eventvak was (7,4 miljard omzet en 100.000 banen) zoveel mogelijk intakt blijft.
 

aangesloten organisaties