NVBO

Nederlandse Vereniging van Beursorganisatoren 

Niet alle zelfstandige organisatiebureaus zijn in staat een evenement tot stand te brengen dat aan de (hoge) markteisen voldoet. Om het kaf van het koren te scheiden is in 1992 besloten deze vereniging op te richten.
Brancheverenigingen vinden in de NVBO-leden de marketingspecialisten met praktijkervaring om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Meer info kunt u vinden op www.NVBO.nl

aangesloten organisaties