Fieldlab Evenementen

Fieldlab Evenementen is een initiatief van de evenementenbranche (verenigt in het EventPlatform en de Alliantie van Evenementenbouwers), opgezet in samenwerking met de Ministeries van VWS, OCW, EZK en JenV en de wetenschap. In de eerste maanden van 2021 heeft Fieldlab Evenementen onderzocht hoe evenementen weer veilig en verantwoord georganiseerd kunnen worden. Tijdens de zogeheten testevenementen is onderzoek gedaan naar onder meer contactmomenten en gedrag van bezoekers en het testen van de voorwaarden waaronder veilig de 1,5 meter kon worden losgelaten in verschillende sectoren. 

Op 27 mei 2021 presenteerde Fieldlab Evenementen de resultaten van de praktijktesten die zijn uitgevoerd.

Meer informatie over Fieldlab Evenementen en de testevenementen vind je op www.fieldlabevenementen.nl.

 

aangesloten organisaties