Energiekosten & terugbetalen van schulden

De significante stijging van de energiekosten en de onduidelijkheid of hier voor het MKB en klein-MKB compensatie of tegemoetkomende maatregelen worden ontwikkeld, is speerpunt in onze inzet voor de komende weken. De verwachting is dat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat uiterlijk in de eerste helft van november met plannen gaat komen.

Bijkomende factor is dat door de explosieve stijging van energiekosten, ondernemers mogelijk niet in staat zijn om binnen de beoogde periode hun uitgestelde belastingschulden af te lossen. Ook hierover zijn we in gesprek om tot passende maatregelen of verder uitstel te komen. De uitdaging is wel dat daar waar het om financiële ondersteuning vanuit de overheid gaat er grote terughoudendheid is.

aangesloten organisaties