Werking steunmaatregelingen


Eventplatform heeft in samenwerking met de Alliantie van Evenementenbouwers een overzicht opgesteld met daarin een weergave van de werking van de diverse steun- en subsidiemaatregelen voor evenementen met daarbij ook de vaststelling waar deze wel of niet toepasbaar zijn.

Daarnaast is een toelichting gemaakt voor ZZP’ers.

aangesloten organisaties