Fieldlab Evenementen

Fieldlab Evenementen is een initiatief van de evenementenbranche (verenigt in het EventPlatform en de Alliantie van Evenementenbouwers), opgezet in samenwerking met de Ministeries van VWS, OCW, EZK en JenV en de wetenschap.

De Fieldlab evenementen zijn een heel belangrijke stap in het toewerken naar veilige en verantwoorde evenementen. Tijdens de testevenementen wordt onderzoek gedaan naar onder meer contactmomenten en gedrag van bezoekers en het testen van de voorwaarden waaronder veilig de 1,5 meter kan worden losgelaten in verschillende sectoren.

Onlangs is door het kabinet toestemming gegeven voor opschalingstesten met een hogere bezoekerscapaciteit waarbij de centrale vraag is of de maatregelen, zoals die bij de eerdere pilots zijn ingevoerd en goed zijn gebleken, ook werken bij een verhoogde capaciteit.

Meer informatie over Fieldlab Evenementen en de testevenementen vind je op www.fieldlabevenementen.nl en www.backtolive.nl


Onlangs is het Kabinet gestart met pilots met testbewijzen in de cultuur-, sport- en recreatiesector. Fieldlab Evenementen en het EventPlatform zijn niet betrokken bij de pilots voor het testen voor toegang. Testen voor toegang is een separaat onderzoek met een andere aanpak en andere doelstellingen dan Fieldlab Evenementen. 

Meer informatie over de pilots met testen voor toegang, is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

aangesloten organisaties