Fieldlab Evenementen

De evenementenbranche (het Eventplatform en de Alliantie van Evenementenbouwers) is van start gegaan met het opzetten van een fieldlab programma om bij te dragen aan een eventuele versoepeling van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het programma is een initiatief van de gehele sector, van zakelijke tot publieksevenementen en van cultuur tot sport. Het betreft diverse onderwerpen zoals luchtkwaliteit, consumentengedrag, vervoer, bezoekersaantallen per m2, etc.
 
Het programma is opgestart in navolging op de gesprekken die de evenementenbranche heeft gevoerd met diverse ministeries en heeft als gezamenlijke ambitie om, binnen de kaders van veiligheid en gezondheid, verschillende elementen te toetsen die inzicht kunnen bieden om te komen tot versoepelingen. Het fieldlab programma is daarbij mede opgezet samen met wetenschappers en kennisinstellingen, de Topsectoren Creatieve Industrie en Live, Sciences & Health en CLICKNL. Daarbij wordt het programma ondersteund door de ministeries van VWS, OCW, EZK en JenV.

De insteek is dat de bouwstenen die een evenement vormen, kunnen worden geanalyseerd. Vragen kunnen worden benoemd, onderzoeksopdrachten kunnen worden verstrekt. In een brede samenwerking van overheid, wetenschap en evenementenbranche wordt zo gewerkt aan het beheersen van gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Het doel is door deze fieldlabs te werken aan het doorgroeien en indien nodig bijstellen van evenementen, met als hoofddoel: terug naar het oude normaal, 100% evenementen draaien. Want met de huidige 1,5 meter beperkingen zijn er feitelijk geen mogelijkheden om rendabel beurzen, B2B en B2C evenementen, congressen en vergaderingen te organiseren.

Het fieldlab programma is ingericht om de vele onderzoeksvragen en initiatieven te verzamelen, deze samen te brengen en richting te geven aan de verruimingen. Het gehele programma wordt in de aankomende tijd verder uitgewerkt, waarbij gebruik zal worden gemaakt van de beschikbare kennis en expertise van zowel binnen als buiten de eigen sector. Daarbij is de noodzaak tot snel handelen groot en wordt er ingezet op het zo snel mogelijk uitvoeren van herhaalbare en schaalbare onderzoeken. De onderzoeken vanuit het programma worden gekoppeld aan evenementen. Er zal met de uitkomsten van het programma binnen de geldende maatregelen worden gezocht naar nieuwe mogelijkheden voor de sector.

Vanuit de belangenvertegenwoordiging zakelijke bijeenkomstenmarkt, het Eventplatform, is Riemer Rijpkema (CLC-VECTA) lid van de Stuurgroep Field Lab Evenementen. Maarten Schram (IDEA) maakt onderdeel uit van het programmateam en Henk Kroneberg (DVA) is projectleider projectgroep B2B. Riemer, Henk en Maarten gaan de branche met regelmaat over de voortgang informeren. De eerste bijeenkomsten van de diverse groepen staan vanaf komende week gepland.

Meer informatie vind je op www.fieldlabevenementen.nl.

Actueel


Testevenementen

Op 8 oktober publiceerde het Fieldlab de onderzoeksopzet voor testevenementen zoals kort daarvoor besproken met het kabinet.


Bezoekersonderzoek

Op 6 oktober publiceerde het Fieldlab de uitkomsten van een groot onderzoek onder bezoekers van evenementen.


Algemene update

Op 9 september publiceerde FieldLab een update over de activiteiten tot dan toe en de planning voor de komende tijd. 

aangesloten organisaties