Eventplatform in coronatijd

Het coronavirus en de maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding hebben een enorme impact op de evenementenbranche. Voor het Eventplatform ligt hier een belangrijke taak. Zo heeft het EventPlatform zich onder meer ingespannen om de omvang van de branche en de impact van het virus en de maatregelen te duiden, inzicht te bieden in de keten van betrokken ondernemers, een protocol te ontwikkelen voor zakelijke bijeenkomsten, te komen tot toereikende steunmaatregelen, invulling te geven aan het Fieldlab Evenementen en de manifestaties Code Rood en Code Vuurrood te organiseren.

aangesloten organisaties