Mogelijkheden zakelijke bijeenkomsten per 18 november

Tijdens de persconferentie van 17 november heeft het Kabinet aangekondigd dat de maatregelen zoals deze van kracht waren van 14 oktober (tot de aanscherping van begin november), opnieuw van kracht zijn. Voor zakelijke bijeenkomsten betekent dat het volgende:

Samenkomsten

Meer dan 30 personen
Samenkomsten met meer dan 30 personen (exclusief personeel, inclusief kinderen) per zelfstandige ruimte zijn verboden, tenzij het gaat om:

 • Beurzen
  • Het maximum aantal bezoekers dat mag worden toegelaten wordt i.s.m. de Veiligheidsregio vastgesteld.
 • Samenkomsten die vallen onder de Wet Openbare Manifestaties
 • Wettelijk verplichte bijeenkomsten
  • Denk aan vergaderingen van de gemeenteraad, provinciale staten e.d.
 • Noodzakelijke samenkomsten
  • Hier geldt een maximum van 100 personen per zelfstandige ruimte
  • Niet noodzakelijk: als het ook zonder fysiek samenkomen kan of als het enkel gericht is op vermaak
 • Educatieve samenkomsten en samenkomsten in onderwijs- en trainingsinstellingen
 • Samenkomsten voor kinderen tot en met 17 jaar

Tot 30 personen
Voor samenkomsten tot 30 personen (bijvoorbeeld congressen en vergaderingen) geldt dat:

 • Een reservering & gezondheidscheck verplicht is
 • Reserveringen van meer dan 4 personen niet zijn toegestaan
 • Placeren moet en in groepen van maximaal 4 personen
 • Het mag geen publiek toegankelijk evenement en ter vermaak zijn, tenzij:
  • Het tot de reguliere activiteiten van het gebouw behoort waarin ze plaatsvinden (bv. bioscopen, filmhuizen, concertzalen, muziekpodia, theaters, musea, monumenten met een publieksfunctie, casino’s, speelhallen en markten)

Verbod op groepsvorming

Met meer dan 4 personen die min of meer bij elkaar horen, bij elkaar komen voor een samenkomst zoals hierboven beschreven, is verboden. Op dit verbod zijn enkele uitzonderingen (bijvoorbeeld voor huwelijksvoltrekking en uitvaarten); raadpleeg hiervoor de noodverordening.

Sluiting eet- en drinkgelegenheden

De verplichte sluiting van drink- en uitgelegenheden geldt voor alle ‘inrichtingen’ waar ter plaatse eten of drinken bedrijfsmatig of anders dan om niet wordt verstrekt en genuttigd. Uitgezonderd (o.a.) zijn inrichtingen in bedrijven, instellingen en andere organisaties die niet voor het publiek toegankelijk zijn.

Verplichtingen organisator

Je bent verplicht om:

 • maatregelen te nemen waardoor aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden
 • ervoor te zorgen dat aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon
 • ervoor te zorgen dat de aanwezigen aan wie een zitplaats is toegewezen daarvan gebruik maken
 • maatregelen te nemen waarmee stromen van de personen die samenkomen, worden gescheiden, ook voor zover het gebruik van sanitaire voorzieningen betreft
 • de hygiënemaatregelen te nemen waarmee de verspreiding van COVID-19 wordt tegengegaan


Disclaimer
Deze notitie heeft niet de intentie allesomvattend te zijn. Raadpleeg daarom altijd de Noodverordening van de Veiligheidsregio waar de bijeenkomst plaatsvindt voor verdere toelichting, definities van de gebruikte termen en eventuele bijzonderheden.
Raadpleeg daarnaast het Protocol voor zakelijke bijeenkomsten van Eventplatform voor hulp bij het implementeren van de wetgeving en richtlijnen.

19 november 2020

Printversie

Je kunt hier een PDF downloaden met de informatie op deze pagina.

aangesloten organisaties