Aansprakelijkheid

Bij het Eventplatform komen regelmatig vragen binnen over de verantwoordelijkheid voor het naleven van de richtlijnen en het protocol. In het verlengde daarvan, volgt dan snel de vraag over aansprakelijkheid. Partijen hebben een zorgplicht en locatie en organisator moeten dan ook met elkaar afspraken maken over wie, welke maatregelen neemt en op welk moment.

Jan de Wrede, advocaat bij De Kempenaer Advocaten, schreef hierover een artikel met uitleg en handige tips voor ondernemers in de branche.

aangesloten organisaties