Protocol voor zakelijke bijeenkomsten

Om als branche weer aan de slag te kunnen met het veilig en binnen de richtlijnen organiseren van bijeenkomsten, heeft het Eventplatform een protocol voor zakelijke bijeenkomsten ontwikkeld en vastgesteld. Uitgangspunt voor het protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen die door het RIVM zijn vastgesteld.

Voor wie
Het protocol voor zakelijke bijeenkomsten bevat richtlijnen voor opdrachtgevers, organisatoren, accommodaties, toeleveranciers en bezoekers van zakelijke bijeenkomsten, zoals vak- en publieksbeurzen, corporate events, congressen en vergaderingen. Publieksevenementen als concerten en festivals vallen uitdrukkelijk buiten de scope van het protocol.

Protocol versus wet- en regelgeving
De overheid beschouwt de ingediende protocollen als een afspraak van de desbetreffende branche met de bij hen aangesloten bedrijven en organisaties. Als branche stel je zelf het protocol vast en ben je verantwoordelijk voor naleving van het protocol. Een vastgesteld protocol is dus geen vervanging van de geldende wet- en regelgeving, waaronder de noodverordeningen en de Arbowetgeving. Het hebben van dit vastgestelde protocol betekent daarmee ook niet dat er toestemming is voor onze branche om weer volledig open te gaan. De regels ten aanzien van respectievelijk 30 en 100 personen per 1 juni en 1 juli blijven van kracht. Verantwoordelijke overheidsinstanties (bijvoorbeeld gemeentes, veiligheidsregio’s, arbeidsinspectie, brandweer e.d.) zullen dus handhaven op basis van wet- en regelgeving en niet op basis van het brancheprotocol.

Toolbox
Om de richtlijnen uit het protocol succesvol te kunnen implementeren is ook een toolbox ontwikkeld met handreikingen, informatiematerialen en tips & tricks.

Engelse vertaling
Met dank aan het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen is het protocol ook beschikbaar in het Engels: 'Protocol for Business Events'.

aangesloten organisaties