Infoblad protocollen 1,5-meter samenleving

In dit infoblad geven MKB-Nederland en VNO-NCW informatie over de protocollen die branches/sectoren kunnen of moeten opstellen. Protocollen geven richting aan het veilig werken in bedrijven tijdens deze coronatijd. Er wordt antwoord gegeven op wat protocollen precies zijn, wat het verschil is tussen A-protocollen en B-protocollen, waar protocollen aan moeten voldoen en wat hun juridische status is.

Gastvrij Nederland heeft een aanvullende toelichting gegeven op dit infoblad:

De overheid ziet de ingediende protocollen als een afspraak van de desbetreffende sector of branche met de bij hen aangesloten bedrijven en organisaties. Het is belangrijk dat de gemaakte afspraken door zowel de werkgevers als de werknemers worden ondersteund. De overheid geeft geen formele goed- of afkeuring, maar geeft wel advies en ondersteuning, zodat de protocollen goed aansluiten bij de gezondheidsadviezen. De sector kan vervolgens daarop zelf het protocol vaststellen. Ook is de sector zelf verantwoordelijk voor naleving van het protocol.
 
Daarnaast benadrukt Gastvrij Nederland dat als ondernemers vragen hebben, een vastgesteld protocol geen vervanging is van de geldende wet- en regelgeving, waaronder de noodverordening. De verantwoordelijke overheidsinstanties handhaven op basis van wet- en regelgeving en niet op basis van het protocol.
 
Ook laat Gastvrij Nederland weten dat het hebben van een protocol niet automatisch betekent dat er toestemming is voor de sector om weer open te gaan. Hier is namelijk nog een besluit van de overheid voor nodig. Desondanks is het hebben van een protocol wél een belangrijke voorwaarde voor de overheid om een besluit te kunnen nemen, omdat het een belangrijke input vormt voor de afweging over de heropening van een sector.

Bron: VNO-NCW & Gastvrij Nederland

aangesloten organisaties